021-66453272

ساعت سیکو

ساعت سیکو
داستان سیکو در سال ۱۸۸۱ آغاز شد. زمانی که یک کار آفرین ۲۲ ساله به نام کینتارو هاتوری ، فروشگاه تعمیر و فروش ساعت در کنزا ، منطقه ای در مرکز توکیو را افتتاح کرد.

تاریخ نگارش : دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳

داستان سیکو در سال ۱۸۸۱ آغاز شد. زمانی که یک کار آفرین ۲۲ ساله به نام کینتارو هاتوری ، فروشگاه تعمیر و فروش ساعت در کنزا ، منطقه ای در مرکز توکیو را افتتاح کرد.

او یازده سال بعد از افتتاح فروشگاه خویش در سال ۱۸۹۲ بود که کارخانه خود با نام seikosha را تاسیس کرد.

منظور از sho بعد از سیکو به معنای موفقیت است. در کارخانه ای که تازه تاسیس شده بود، اولین ساعت دیواری را ساختند و همین ساعت نشانگر شروع موفقیت این شرکت بود که آن را به یکی از مهم ترین تولید کنندگان ساعت های جهان تبدیل کرد.