منبع تغذیه کامپیوتر

این جریان متناوب (AC) را به یک شکل پیوسته قدرت به نام جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند که اجزای رایانه برای اجرای به طور معمول نیاز دارند. همچنین با کنترل ولتاژ، که ممکن است بسته به نوع منبع تغذیه، به طور خودکار یا دستی تغییر کند، همچنین گرمای بیش از حد را تنظیم می کند.
مادربورد، جعبه، و منبع تغذیه همه در اندازه های مختلف به نام فاکتورهای فرم می آیند که هر سه باید سازگار با یکدیگر باشند.منبع تغذیه اغلب به عنوان PSU نامیده می شود و همچنین به عنوان یک بسته قدرت یا مبدل قدرت شناخته می شود.

منبع تغذیه فقط در داخل کیس مورد نصب قرار می گیزرد. اگر کابل برق کامپیوتر را دنبال کنید، متوجه خواهید شد که آن را به پشت منبع تغذیه متصل می کند. همچنین یک فن باز در پشت منبع تغذیه وجود دارد که هوا را از پشت کامپیوتر خارج می کند.

 PSU
دارای یک پورت سه طرفه است که یک کابل برق متصل به منبع برق به آن متصل می شود. همچنین اغلب یک سوئیچ قدرت و سوئیچ ولتاژ منبع تغذیه وجود دارد.

بسته های بزرگ سیم های رنگی از طرف مقابل از منبع تغذیه به کامپیوتر گسترش می یابد. اتصالات در انتهای مخالف سیم ها به اجزای مختلف داخل کامپیوتر متصل می شوند تا آنها را با قدرت تامین کند. بعضی از آنها به طور خاص برای وصل شدن به مادربرد طراحی شده اند در حالی که مابقی دارای کانکتور هایی هستند که در درایوهای فلاپی، درایوهای سخت، درایوهای نوری و حتی برخی از کارت های ویدئویی با قدرت بالا قرار می گیرند.

واحد های برق با توان نشان داده شده اند تا نشان دهند که چه مقدار برق می توانند به کامپیوتر ارائه دهند. از آنجایی که هر قسمت کامپیوتر برای آن که بخواهد به درستی کار کند مقدار مشخصی از قدرت را نیاز دارد، که برای این هدف باید یک   PSUداشته باشید که بتواند مقدار مناسب را فراهم کند.


به عنوان مثال در بعضی از درایوهای خارجی اگر دستگاه نتواند قدرت کافی از طریق رایانه را از طریقPSU  بسازد. برخی از کنسول های بازی یک منبع تغذیه متصل به کابل برق دارند که باید بین کنسول و دیوار قرار گیرد.

منبع تغذیه خارجی مفید است، زیرا به دستگاه اجازه می دهد کوچک و جذاب تر باشد. با این حال، برخی از این نوع دستگاه های منبع تغذیه به کابل برق متصل می شوند و از آنجا که آنها به طور کلی بسیار بزرگ هستند، گاهی اوقات دستگاه را در برابر دیوار قرار می دهد.

واحد های تغذیه اغلب قربانیان افزایش شدید برق و افزایش قدرت هستند؛ زیرا این دستگاه جایی است که دستگاه قدرت الکتریکی را دریافت می کند. بنابراین، اغلب توصیه می شود که دستگاه را به یو پی اس یا محافظ شارژ وصل کنید.