کارت گرافیک

کار کارت گرافیکی پیچیده است، اما اصول و اجزای آن به آسانی قابل درک است. در این مقاله، ما به قطعات اصلی کارت گرافیک و آنچه که انجام می دهند نگاه می کنیم. ما همچنین عوامل را بررسی می کنیم که با هم کار می کنند تا یک کارت گرافیک سریع و کارآمد تولید کنیم.


یک کامپیوتر را به عنوان یک شرکت با بخش هنری خود در نظر بگیرید. هنگامی که افراد در شرکت بخواهند یک آثار هنری داشته باشند، تقاضای آنها را به بخش هنر ارسال می کنند. بخش هنر تصمیم می گیرد که چگونه تصویر را ایجاد کند و سپس روی کاغذ قرار می دهد. نتیجه نهایی این است که ایده شخصی یک تصویر واقعی و قابل مشاهده می شود.

یک کارت گرافیکی با همان اصول کار می کند. پردازنده، در حال کار با برنامه های کاربردی نرم افزار، اطلاعات مربوط به تصویر را به کارت گرافیک می فرستد. کارت گرافیک ک تصمیم می گیرد که از پیکسل های روی صفحه برای ایجاد تصویر استفاده کند. پس از آن، این اطلاعات را از طریق یک کابل به مانیتور می فرستد.

ایجاد یک تصویر از داده های باینری یک فرایند خواستار است. برای ساخت یک تصویر 3 بعدی، کارت گرافیک ابتدا یک خط سیم از خطوط مستقیم ایجاد می کند. سپس تصویر را بارگذاری می کند ( پیکسل های باقیمانده را پر می کند). همچنین نور، بافت و رنگ را اضافه می کند. برای بازی های سریع، کامپیوتر باید از طریق این روند حدود شصت بار در ثانیه سرعت داشته باشد. حجم کار برای کامپیوتر به اندازه کافی زیاد است، بدون یک کارت گرافیک برای انجام این محاسبات کامپیوتر نمی تواند عمل کند.


کارت گرافیکی این کار را با استفاده از چهار اجزای اصلی انجام می دهد :

    اتصال مادربرد برای داده ها و قدرت
    تصمیم گیری یک پردازنده در مورد هر پیکسل بر روی صفحه
    حافظه برای نگهداری اطلاعات در مورد هر یک از پیکسل ها و به طور موقت ذخیره عکس های تکمیل شده
    اتصال مانیتور، بنابراین شما می توانید نتیجه نهایی را ببینید.