021-66453272

هدست بسته و هدست باز

هدست بسته و هدست باز
هدست ها انواع مختلفی دارند دو نوع از آن هدست باز و هدست بسته می باشند که زمان خرید یک تصمیم مهم و گیج کننده، انتخابِ بین نوع باز و بسته بودن هدست می باشد!

تاریخ نگارش : شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴

هدست های پشت بسته که اصطلاحاً هدست بسته نامیده می شوند سطح بیرونی آن ها کاملاً بسته و محصور است که ما را از سر و صدا های اضافی اطراف جدا می کند و دیگران صدای پخش شده در هدست را نخواهند شنید.

گوشی های این هدست ها، بزرگتر از گوش ها بوده است، در هدست های بسته هم به همین شکل می باشد، در واقع این نوع هدست ها را فول سایز می نامند.

اکثر متخصصان صوتی ( دی جی ها، میکسرها، ضبط کننده ها و تولید کنندگان استودیو) از هدست های بسته استفاده می کنند به این دلیل که تمرکز و انزوا لازم را برای کار خود داشته باشند.