اسامی آپدیت های جدید انتشاریافته برای گوشی های سامسونگ

شرکت سامسونگ هر روز آپدیت جدیدی را برای گوشی های هوشمند مختلف خود منتشر می کند. در این بین طی روزهای گذشته آپدیت های امنیتی متعددی انتشاریافته که عمدتا آپدیت هایی امنیتی هستند و ویژگی خاصی را دربرنمی گیرند.

در این بین اخیرا برای سری گلکسی نوت 10، اس 20، اس 10 و چندی دیگر بروزرسان امنیتی و اندرویدی منتشر شد. البته عمده این آپدیت ها امنیتی هستند که به صورت ماهانه منتشر می شوند. بنابراین نباید انتظار ویژگی های جدید و بسیاری در هر بروزرسانی داشت. بنابراین باید بیان داشت که گوشی های هوشمند سامسونگ همیشه آپدیتی را چه کوچک یا بزرگ دریافت می کنند.

به تازگی فهرست جدیدترین آپدیت های منتشر شده برای گوشی های هوشمند مختلف سامسونگ منتشر شد که با ده ها آپدیت رو به رو هستیم و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید:

نام دستگاه  کشور شماره مدل ورژن  PDA پچ امنیتی
Galaxy A11 Argentina(ARO) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Argentina(ARO) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF2 2020-06-01
Galaxy A11 Argentina (Claro)(CTI) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Argentina (Claro)(CTI) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF2 2020-06-01
Galaxy A11 Argentina (Movistar)(UFN) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Argentina (Movistar)(UFN) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF2 2020-06-01
Galaxy A11 Argentina (Personal)(PSN) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF2 2020-06-01
Galaxy A11 Argentina (Personal)(PSN) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Panama(TPA) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF1 2020-06-01
Galaxy A11 Panama(TPA) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Peru (Nextel)(PNT) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Peru (Nextel)(PNT) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF1 2020-06-01
Galaxy A11 Uruguay (Claro)(CTU) SM-A115M 10 A115MUBU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A11 Uruguay (Claro)(CTU) SM-A115M 10 A115MUBS1ATF2 2020-06-01
Galaxy A20 Philippines (Globe)(GLB) SM-A205GN 10 A205GNDXU6BTG3 2020-07-01
Galaxy A20 Philippines (Globe)(GLB) SM-A205GN 10 A205GNDXS6BTG1 2020-07-01
Galaxy A20 Philippines (Open Line)(XTC) SM-A205GN 10 A205GNDXU6BTG3 2020-07-01
Galaxy A20 Philippines (Open Line)(XTC) SM-A205GN 10 A205GNDXS6BTG1 2020-07-01
Galaxy A20 Philippines (Smart)(SMA) SM-A205GN 10 A205GNDXU6BTG3 2020-07-01
Galaxy A20 Philippines (Smart)(SMA) SM-A205GN 10 A205GNDXS6BTG1 2020-07-01
Galaxy A20 Taiwan(BRI) SM-A205GN 10 A205GNDXU6BTG3 2020-07-01
Galaxy A20 Taiwan(BRI) SM-A205GN 10 A205GNDXS6BTG1 2020-07-01
Galaxy A30s India(INS) SM-A307FN 10 A307FNXXS2BTF1 2020-06-01
Galaxy A30s India(INS) SM-A307FN 10 A307FNXXU2BTG1 2020-07-01
Galaxy A30s Mexico(UNE) SM-A307G 10 A307GUBS4BTF2 2020-06-01
Galaxy A30s Mexico(IUS) SM-A307G 10 A307GUBS4BTF2 2020-06-01
Galaxy A30s Mexico(IUS) SM-A307G 10 A307GUBU4BTG4 2020-07-01
Galaxy A30s Mexico(UNE) SM-A307G 10 A307GUBU4BTG4 2020-07-01
Galaxy A30s Panama (Claro)(CPA) SM-A307G 10 A307GUBU4BTG5 2020-07-01
Galaxy A30s Panama (Claro)(CPA) SM-A307G 10 A307GUBU4BTF1 2020-06-01
Galaxy A31 Morocco(FWD) SM-A315F 10 A315FXXU1ATD4 2020-03-01
Galaxy A31 Morocco(FWD) SM-A315F 10 A315FXXU1ATG1 2020-07-01
Galaxy A40 Portugal (TPH)(TPH) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTG2 2020-07-01
Galaxy A40 Portugal (TPH)(TPH) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTE1 2020-05-01
Galaxy A40 Romania (Cosmote)(COA) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTG2 2020-07-01
Galaxy A40 Romania (Cosmote)(COA) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTD4 2020-05-01
Galaxy A40 Romania (Vodafone)(CNX) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTG2 2020-07-01
Galaxy A40 Romania (Vodafone)(CNX) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTD4 2020-05-01
Galaxy A40 Slovakia(ORX) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTG2 2020-07-01
Galaxy A40 Slovakia(ORX) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTD4 2020-05-01
Galaxy A40 Spain (Vodafone)(ATL) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTG2 2020-07-01
Galaxy A40 Spain (Vodafone)(ATL) SM-A405FN 10 A405FNXXU3BTD4 2020-05-01
Galaxy A50 Czech Republic (O2C)(O2C) SM-A505FN 10 A505FNXXU5BTF5 2020-07-01
Galaxy A50 Czech Republic (O2C)(O2C) SM-A505FN 10 A505FNXXS5BTH1 2020-08-01
Galaxy A50s Vietnam(XXV) SM-A507FN 10 A507FNXXU4BTF3 2020-05-01
Galaxy A50s Vietnam(XXV) SM-A507FN 10 A507FNXXU5BTG1 2020-08-01
Galaxy A51 India(INS) SM-A515F 10 A515FXXU3BTF4 2020-06-01
Galaxy A51 India(INS) SM-A515F 10 A515FXXU3BTGF 2020-06-01
Galaxy A70 Argentina (Movistar)(UFN) SM-A705MN 10 A705MNXXS5BTG3 2020-07-01
Galaxy A70 Argentina (Movistar)(UFN) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTF2 2020-04-01
Galaxy A70 India(INS) SM-A705GM 10 A705GMDDS5BTG4 2020-07-01
Galaxy A70 India(INS) SM-A705GM 10 A705GMDDU5BTF1 2020-04-01
Galaxy A70 New Zealand(TNZ) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTF2 2020-04-01
Galaxy A70 New Zealand(NZC) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTF2 2020-04-01
Galaxy A70 New Zealand(NZC) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTC2 2020-02-01
Galaxy A70 New Zealand(TNZ) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTC2 2020-02-01
Galaxy A70 Unknown(XNZ) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTF2 2020-04-01
Galaxy A70 Unknown(XNZ) SM-A705MN 10 A705MNXXU5BTC2 2020-02-01
Galaxy A71 India(INS) SM-A715F 10 A715FXXU2ATG1 2020-06-01
Galaxy A71 India(INS) SM-A715F 10 A715FXXU2ATGK 2020-06-01
Galaxy A71 Morocco(FWD) SM-A715F 10 A715FXXU2ATE8 2020-04-01
Galaxy A71 Morocco(FWD) SM-A715F 10 A715FXXU2ATG1 2020-06-01
Galaxy A71 Spain (Movistar)(XEC) SM-A715F 10 A715FXXU2ATE8 2020-04-01
Galaxy A71 Spain (Movistar)(XEC) SM-A715F 10 A715FXXU2ATG1 2020-06-01
Galaxy A71 5G Saudi Arabia(KSA) SM-A716B 10 A716BXXU2ATFC 2020-07-01
Galaxy A71 5G Saudi Arabia(KSA) SM-A716B 10 A716BXXU3ATG5 2020-08-01
Galaxy A8 2018 France (Bouygues)(BOG) SM-A530F 9 A530FXXUCCTF2 2020-06-01
Galaxy A8 2018 France (Bouygues)(BOG) SM-A530F 9 A530FXXUBCTD2 2020-04-01
Galaxy A80 Chile (Nextel)(CHX) SM-A805F 10 A805FXXU4BTD4 2020-04-01
Galaxy A80 Chile (Nextel)(CHX) SM-A805F 10 A805FXXS4BTG5 2020-07-01
Galaxy A80 Colombia (Movistar)(COB) SM-A805F 10 A805FXXS4BTG5 2020-07-01
Galaxy A80 Colombia (Movistar)(COB) SM-A805F 10 A805FXXU4BTD4 2020-04-01
Galaxy A80 France (SFR)(SFR) SM-A805F 10 A805FXXU4BTF7 2020-05-01
Galaxy A80 France (SFR)(SFR) SM-A805F 10 A805FXXU4BTC3 2020-02-01
Galaxy A80 Singapore(XSP) SM-A805F 10 A805FXXU4BTF7 2020-05-01
Galaxy A80 Singapore(MM1) SM-A805F 10 A805FXXU4BTF7 2020-05-01
Galaxy A80 Singapore(MM1) SM-A805F 10 A805FXXU4BTC3 2020-02-01
Galaxy A80 Singapore(XSP) SM-A805F 10 A805FXXU4BTC3 2020-02-01
Galaxy A80 Singapore (SingTel)(SIN) SM-A805F 10 A805FXXU4BTF7 2020-05-01
Galaxy A80 Singapore (SingTel)(SIN) SM-A805F 10 A805FXXU4BTC3 2020-02-01
Galaxy A80 Singapore (StarHub)(STH) SM-A805F 10 A805FXXU4BTF7 2020-05-01
Galaxy A80 Singapore (StarHub)(STH) SM-A805F 10 A805FXXU4BTC3 2020-02-01
Galaxy A80 Unknown(BAT) SM-A805F 10 A805FXXS4BTG5 2020-07-01
Galaxy A80 Unknown(BAT) SM-A805F 10 A805FXXU4BTD4 2020-04-01
Galaxy A9 United Arab Emirates(XSG) SM-A920F 10 A920FXXU3CTF9 2020-06-01
Galaxy A9 United Arab Emirates(XSG) SM-A920F 10 A920FXXU3CTF9 2020-06-01
Galaxy A90 5G Australia(XSA) SM-A908B 10 A908BXXU3BTE3 2020-06-01
Galaxy A90 5G Australia(XSA) SM-A908B 10 A908BXXU2BTB4 2020-02-01
Galaxy A90 5G Australia (Optus)(OPS) SM-A908B 10 A908BXXU3BTE3 2020-06-01
Galaxy A90 5G Australia (Optus)(OPS) SM-A908B 10 A908BXXU2BTB4 2020-02-01
Galaxy J7 Duo Trinidad and Tobago(EON) SM-J720M 9 J720MUBS9BTC2 2020-03-01
Galaxy J7 Duo Trinidad and Tobago(EON) SM-J720M 10 J720MUBUACTG3 2020-08-01
Galaxy J7 Duo Unknown(DOO) SM-J720M 9 J720MUBS9BTC2 2020-03-01
Galaxy J7 Duo Unknown(DOO) SM-J720M 10 J720MUBUACTG2 2020-07-01
Galaxy M10 Chile(CHO) SM-M105M 9 M105MUBS5BTG1 2020-07-01
Galaxy M10 Chile(CHO) SM-M105M 9 M105MUBS4BTD2 2020-04-01
Galaxy M10 Philippines (Open Line)(XTC) SM-M105Y 9 M105YDXS5BTG1 2020-07-01
Galaxy M10 Philippines (Open Line)(XTC) SM-M105Y 10 M105YDXU5CTGC 2020-07-01
Galaxy M10 Vietnam(XXV) SM-M105G 9 M105GDXS5BTF5 2020-07-01
Galaxy M10 Vietnam(XEV) SM-M105G 9 M105GDXS5BTF5 2020-07-01
Galaxy M10 Vietnam(XEV) SM-M105G 10 M105GDXU5CTGC 2020-07-01
Galaxy M10 Vietnam(XXV) SM-M105G 10 M105GDXU5CTGC 2020-07-01
Galaxy M31 Paraguay(UPO) SM-M315F 10 M315FXXS1ATF7 2020-06-01
Galaxy M31 Paraguay(UPO) SM-M315F 10 M315FXXU1ATG2 2020-07-01
Galaxy Note 10 Argentina(ARO) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Argentina(ARO) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Bolivia(BVO) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Bolivia(BVO) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Brazil(ZTO) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Brazil(ZTO) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Brazil (Claro)(ZTA) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Brazil (Claro)(ZTA) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Brazil (TIM)(ZTM) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Brazil (TIM)(ZTM) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Brazil (VIVO)(ZVV) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Brazil (VIVO)(ZVV) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Paraguay(UPO) SM-N970F 10 N970FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10 Paraguay(UPO) SM-N970F 10 N970FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10 Lite Hong Kong(TGY) SM-N770F 10 N770FZHS2ATC2 2020-03-01
Galaxy Note 10 Lite Hong Kong(TGY) SM-N770F 10 N770FZHS5BTG9 2020-08-01
Galaxy Note 10 Lite United Arab Emirates(XSG) SM-N770F 10 N770FXXU4BTG7 2020-07-01
Galaxy Note 10 Lite United Arab Emirates(XSG) SM-N770F 10 N770FXXS5BTG9 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Argentina(ARO) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Argentina(ARO) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Bolivia(BVO) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Bolivia(BVO) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Brazil(ZTO) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Brazil(ZTO) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Brazil (TIM)(ZTM) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Brazil (TIM)(ZTM) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Brazil (VIVO)(ZVV) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 10+ Brazil (VIVO)(ZVV) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Paraguay(UPO) SM-N975F 10 N975FXXS5CTG1 2020-07-01
Galaxy Note 10+ Paraguay(UPO) SM-N975F 10 N975FXXS6CTGA 2020-08-01
Galaxy Note 20 Unknown(EUX) SM-N980F 10 N980FXXU1ATGK 2020-07-01
Galaxy Note 20 Unknown(EUX) SM-N980F 10 N980FXXU1ATH3 2020-08-01
Galaxy Note 20 Ultra Russia(SER) SM-N985F 10 N985FXXU1ATH3 2020-08-01
Galaxy Note9 Argentina(ANC) SM-N9600 10 N9600ZHS4DTF1 2020-06-01
Galaxy Note9 Argentina(ANC) SM-N9600 10 N9600ZHU4ETG1 2020-06-01
Galaxy Note9 Bolivia(BVO) SM-N9600 10 N9600ZHU4ETG1 2020-06-01
Galaxy Note9 Bolivia(BVO) SM-N9600 10 N9600ZHS5ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Macedonia (T-Mobile)(MBM) SM-N960F 10 N960FXXU5ETF5 2020-06-01
Galaxy Note9 Macedonia (T-Mobile)(MBM) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Malaysia(XME) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Malaysia(XME) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Globe)(GLB) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Globe)(GLB) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Open Line)(XTC) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Open Line)(XTC) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Smart)(SMA) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Philippines (Smart)(SMA) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Portugal (Vodafone)(TCL) SM-N960F 10 N960FXXU5ETF5 2020-06-01
Galaxy Note9 Portugal (Vodafone)(TCL) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Taiwan(BRI) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Taiwan(BRI) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Thailand(THL) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy Note9 Thailand(THL) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Thailand (MPT Mectel)(MYM) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1
Galaxy Note9 Thailand (MPT Mectel)(MYM) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3
Galaxy Note9 Vietnam(XXV) SM-N960F 10 N960FXXS6ETG1 2020-07-01
Galaxy Note9 Vietnam(XXV) SM-N960F 10 N960FXXU6ETG3 2020-07-01
Galaxy S10 Bangladesh(BNG) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Bangladesh(BNG) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G973F 10 G973FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10 Chile (Claro)(CHL) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Chile (Claro)(CHL) SM-G973F 10 G973FXXS6CTE8 2020-06-01
Galaxy S10 Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Cyprus(CYV) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Cyprus(CYV) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 France(XEF) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 France(XEF) SM-G973F 10 G973FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10 Germany (Vodafone)(VD2) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Germany (Vodafone)(VD2) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Greece (Vodafone)(VGR) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Greece (Vodafone)(VGR) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Indonesia(XID) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Indonesia(XID) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Italy (TIM)(TIM) SM-G973F 10 G973FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10 Italy (TIM)(TIM) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Italy (Vodafone)(OMN) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Italy (Vodafone)(OMN) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Portugal (TPH)(TPH) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Portugal (TPH)(TPH) SM-G973F 10 G973FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10 Romania (Vodafone)(CNX) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Romania (Vodafone)(CNX) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Spain (Vodafone)(ATL) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Spain (Vodafone)(ATL) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 Unknown(MXO) SM-G973F 10 G973FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10 Unknown(MXO) SM-G973F 10 G973FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 5G Germany (Vodafone)(VD2) SM-G977B 10 G977BXXS4CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 5G Germany (Vodafone)(VD2) SM-G977B 10 G977BXXU5CTG3 2020-08-01
Galaxy S10 5G Spain (Vodafone)(ATL) SM-G977B 10 G977BXXS4CTG1 2020-07-01
Galaxy S10 5G Spain (Vodafone)(ATL) SM-G977B 10 G977BXXU5CTG3 2020-08-01
Galaxy S10+ Bangladesh(BNG) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Bangladesh(BNG) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G975F 10 G975FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10+ Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Chile (Claro)(CHL) SM-G975F 10 G975FXXS6CTE8 2020-06-01
Galaxy S10+ Chile (Claro)(CHL) SM-G975F 10 G975FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10+ Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Cyprus(CYV) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Cyprus(CYV) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ France(XEF) SM-G975F 10 G975FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10+ France(XEF) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Germany (Vodafone)(VD2) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Germany (Vodafone)(VD2) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Greece (Vodafone)(VGR) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Greece (Vodafone)(VGR) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Indonesia(XID) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Indonesia(XID) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Italy (TIM)(TIM) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Italy (TIM)(TIM) SM-G975F 10 G975FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10+ Italy (Vodafone)(OMN) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Italy (Vodafone)(OMN) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Portugal (TPH)(TPH) SM-G975F 10 G975FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10+ Portugal (TPH)(TPH) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Romania (Vodafone)(CNX) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Romania (Vodafone)(CNX) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Spain (Vodafone)(ATL) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Spain (Vodafone)(ATL) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10+ Unknown(MXO) SM-G975F 10 G975FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10+ Unknown(MXO) SM-G975F 10 G975FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Bangladesh(BNG) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Bangladesh(BNG) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G970F 10 G970FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10e Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Chile(CRC) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Chile(CRC) SM-G970F 10 G970FXXU7CTG4 2020-07-01
Galaxy S10e Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Croatia (VIPNET)(VIP) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Cyprus(CYV) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Cyprus(CYV) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Czech Republic (Vodafone)(VDC) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e France(XEF) SM-G970F 10 G970FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10e France(XEF) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Germany (Vodafone)(VD2) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Germany (Vodafone)(VD2) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Greece (Vodafone)(VGR) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Greece (Vodafone)(VGR) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Indonesia(XID) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Indonesia(XID) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Italy (TIM)(TIM) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Italy (TIM)(TIM) SM-G970F 10 G970FXXU7CTF1 2020-06-01
Galaxy S10e Italy (Vodafone)(OMN) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Italy (Vodafone)(OMN) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Netherlands (Vodafone)(VDF) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Panama (Claro)(CPA) SM-G970F 10 G970FXXU7CTG4 2020-07-01
Galaxy S10e Panama (Claro)(CPA) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Portugal (TPH)(TPH) SM-G970F 10 G970FXXS7CTF3 2020-07-01
Galaxy S10e Portugal (TPH)(TPH) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Romania (Vodafone)(CNX) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Romania (Vodafone)(CNX) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Slovenia (Si.mobil)(SIM) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Spain (Vodafone)(ATL) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Spain (Vodafone)(ATL) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S10e Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G970F 10 G970FXXS7CTG1 2020-07-01
Galaxy S10e Switzerland (Swisscom)(SWC) SM-G970F 10 G970FXXU8CTG4 2020-08-01
Galaxy S20 Chile (Claro)(CHL) SM-G980F 10 G980FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20 Chile (Claro)(CHL) SM-G980F 10 G980FXXU3ATFG 2020-07-01
Galaxy S20 Unknown(MXO) SM-G980F 10 G980FXXU3ATFG 2020-07-01
Galaxy S20 Unknown(MXO) SM-G980F 10 G980FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20+ Argentina(ARO) SM-G985F 10 G985FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20+ Argentina(ARO) SM-G985F 10 G985FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20+ Chile (Claro)(CHL) SM-G985F 10 G985FXXU3ATFG 2020-07-01
Galaxy S20+ Chile (Claro)(CHL) SM-G985F 10 G985FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20+ Singapore(XSP) SM-G985F 10 G985FXXU3ATFG 2020-07-01
Galaxy S20+ Singapore(XSP) SM-G985F 10 G985FXXU3ATFG 2020-07-01
Galaxy S20+ Unknown(MXO) SM-G985F 10 G985FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S20+ Unknown(MXO) SM-G985F 10 G985FXXU3ATG4 2020-07-01
Galaxy S8 Bluegrass Cellular(LRA) SM-G950U 9 G950USQS7DTB3 2020-03-01
Galaxy S8 Bluegrass Cellular(LRA) SM-G950U 9 G950USQU7DTF4 2020-06-01
Galaxy S8 Chile(CRC) SM-G950F 9 G950FXXS9DTEA 2020-05-01
Galaxy S8 Chile(CRC) SM-G950F 9 G950FXXU9DTF1 2020-06-01
Galaxy S8 China (Open China)(CHC) SM-G9500 9 G9500ZCU6DTG2 2020-07-01
Galaxy S8 China (Open China)(CHC) SM-G9500 9 G9500ZCU5DTF3 2020-06-01
Galaxy S8 Hong Kong(TGY) SM-G9500 9 G9500ZHU5DTF4 2020-06-01
Galaxy S8 Hong Kong(TGY) SM-G9500 9 G9500ZHU6DTG2 2020-07-01
Galaxy S8 New Zealand(NZC) SM-G950F 9 G950FXXS8DTC7 2020-04-01
Galaxy S8 New Zealand(NZC) SM-G950F 9 G950FXXU9DTF1 2020-06-01
Galaxy S8+ Bluegrass Cellular(LRA) SM-G955U 9 G955USQU7DTF4 2020-06-01
Galaxy S8+ Bluegrass Cellular(LRA) SM-G955U 9 G955USQS7DTB3 2020-03-01
Galaxy S8+ China (Open China)(CHC) SM-G9550 9 G9550ZCU6DTG2 2020-07-01
Galaxy S8+ China (Open China)(CHC) SM-G9550 9 G9550ZCU5DTF3 2020-06-01
Galaxy S8+ Hong Kong(TGY) SM-G9550 9 G9550ZHU6DTG2 2020-07-01
Galaxy S8+ Hong Kong(TGY) SM-G9550 9 G9550ZHU5DTF4 2020-06-01
Galaxy S9 Dominican Republic(CDR) SM-G9600 10 G9600ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9 Dominican Republic(CDR) SM-G9600 10 G9600ZHS6DTF1 2020-06-01
Galaxy S9 Unknown(MXO) SM-G9600 10 G9600ZHS6DTG2 2020-07-01
Galaxy S9 Unknown(MXO) SM-G9600 10 G9600ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9+ Dominican Republic(CDR) SM-G9650 10 G9650ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9+ Dominican Republic(CDR) SM-G9650 10 G9650ZHS6DTF1 2020-06-01
Galaxy S9+ Ecuador(ECO) SM-G9650 10 G9650ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9+ Ecuador(ECO) SM-G9650 10 G9650ZHS6DTF1 2020-06-01
Galaxy S9+ Peru(PET) SM-G9650 10 G9650ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9+ Peru(PET) SM-G9650 10 G9650ZHS6DTF1 2020-06-01
Galaxy S9+ Unknown(MXO) SM-G9650 10 G9650ZHU7ETG4 2020-07-01
Galaxy S9+ Unknown(MXO) SM-G9650 10 G9650ZHS6DTG2 2020-07-01
Galaxy Tab A Hong Kong(TGY) SM-T590 10 T590XXU3CTGA 2020-07-01
Galaxy Tab A Hong Kong(TGY) SM-T590 9 T590XXU3BTC4 2020-04-01
Galaxy Tab A 8.0 Slovenia(SIO) SM-T290 10 T290XXU3BTG1 2020-07-01
Galaxy Tab A 8.0 Slovenia(SIO) SM-T290 9 T290XXS3ATF1 2020-06-01
Galaxy Tab A 8.0 Turkey(TUR) SM-T290 9 T290XXS3ATE2 2020-05-01
Galaxy Tab A 8.0 Turkey(TUR) SM-T290 10 T290XXU3BTG1 2020-07-01
Galaxy Tab A 8.0 (LTE) Mexico (Telcel)(TCE) SM-T295 10 T295XXU3BTFE 2020-07-01
Galaxy Tab A 8.0 (LTE) Mexico (Telcel)(TCE) SM-T295 9 T295XXU3ATF2 2020-06-01
Galaxy Tab A 8.0 (LTE) Unknown(XNZ) SM-T295 10 T295XXU3BTFE 2020-07-01
Galaxy Tab A 8.0 (LTE) Unknown(XNZ) SM-T295 9 T295XXS3ATB2 2020-03-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Australia(XSA) SM-T545 9 T545XXS2ATD3_B2BF 2020-04-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Australia (Telstra)(TEL) SM-T545 9 T545XXS2ATF1_B2BF 2020-06-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Baltic(SEB) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Bulgaria(BGL) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Chile(CHO) SM-T545 9 T545XXS2ATF2_B2BF 2020-06-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Colombia(COO) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Czech Republic(XEZ) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Egypt(EGY) SM-T545 9 T545XXS2ATF3_B2BF 2020-05-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) France(XEF) SM-T545 9 T545XXU2ATD2_B2BF 2020-04-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Germany(DBT) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Greece(EUR) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Hungary(XEH) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Israel(ILO) SM-T545 10 T545XXU2BTG4_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Israel(ILO) SM-T545 9 T545XXS2ATF3_B2BF 2020-05-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Italy(ITV) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Luxembourg(LUX) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Mexico (Telcel)(TCE) SM-T545 9 T545XXS2ATG2_B2BF 2020-06-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Morocco (MWD)(MWD) SM-T545 9 T545XXS2ATF3_B2BF 2020-05-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Netherlands(PHN) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Nordic countries(NEE) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Open Austria(ATO) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Panama(TPA) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Poland(XEO) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Portugal (TPH)(TPH) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Romania(ROM) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Russia(SER) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Saudi Arabia(KSA) SM-T545 9 T545XXU2ATB1_B2BF 2020-02-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Saudi Arabia(KSA) SM-T545 10 T545XXU2BTG4_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Singapore(XSP) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Slovakia(XSK) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Slovenia(SIO) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Spain(PHE) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Switzerland(AUT) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Thailand(THL) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Trinidad and Tobago(EON) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) United Arab Emirates(XSG) SM-T545 10 T545XXU2BTG4_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) United Kingdom(BTU) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Unknown(XNZ) SM-T545 10 T545XXU2BTG3_B2BF 2020-07-01
Galaxy Tab Active Pro (LTE) Unknown(MXO) SM-T545 9 T545XXU2ATB1_B2BF 2020-02-01
Galaxy Tab S4 Saudi Arabia(KSA) SM-T835 9 T835JXU4BSK1 2019-11-01
Galaxy Tab S4 Saudi Arabia(KSA) SM-T835 10 T835JXU4CTF6 2020-06-01
Galaxy Tab S4 Spint (cdma)(SPR) SM-T837P 9 T837PVPU4BTB1 2020-02-01
Galaxy Tab S4 Spint (cdma)(SPR) SM-T837P 9 T837PVPU4BTF1 2020-06-01
Galaxy Tab S5e Bangladesh(BNG) SM-T725 10 T725XXU1BTF7 2020-06-01
Galaxy Tab S5e Bangladesh(BNG) SM-T725 10 T725XXU1BTG3 2020-06-01
Galaxy XCover Pro Malaysia(XME) SM-G715FN 10 G715FNXXS5ATF2 2020-07-01
Galaxy XCover Pro Malaysia(XME) SM-G715FN 10 G715FNXXS6ATG1 2020-08-01
Galaxy XCover Pro Philippines (Open Line)(XTC) SM-G715FN 10 G715FNXXS6ATG1 2020-08-01
Galaxy XCover Pro Philippines (Open Line)(XTC) SM-G715FN 10 G715FNXXS5ATF2 2020-07-01
Galaxy XCover Pro Thailand(THL) SM-G715FN 10 G715FNXXS5ATF2 2020-07-01
Galaxy XCover Pro Thailand(THL) SM-G715FN 10 G715FNXXS6ATG1 2020-08-01
Galaxy Z Flip 5G Hong Kong(TGY) SM-F7070 10 F7070ZHU1ATG7 2020-07-01
Galaxy Z Flip 5G Hong Kong(TGY) SM-F7070 10 F7070ZHU1ATGH 2020-08-01

 

برای مشاهده گوشی های هوشمند سامسونگ می توانید به اینجا مراجعه کنید.