عینک واقعیت مجازی

آنها از یک یا دو صفحه نمایشگر استفاده می کنند که در جلوی چهره قرار دارند و تصاویر گرافیکی پروژه، اغلب با صدا و ویدئو همراه هستند. بیننده دو تصویر جداگانه را می بیند - هریک در مقابل یک چشم که مغز به شکل یک تصویر سه بعدی شکل می دهد. آنها یک توهم عمیق را نشان می دهند که یک ویژگی مشخص از محیط های مجازی است.


انواع عینک واقعیت مجازی

بیش از یک نوع عینک واقعیت مجازی وجود دارد که در این بخش بیشتر توضیح داده شده است. آنها عبارتند از:

    عینک واقعیت مجازی برای PC
    عینک واقعیت مجازی برای  PS3
    عینک واقعیت مجازی برای مک

این عینک ها را می توان با یک مانیتور با قابل پوشش مقایسه کرد که همراه با یک دستگاه ورودی مانند یک دستکش داده یا جوی استیک، یک تصویر سه بعدی را تجربه می کند.

برخی عینک واقعیت مجازی وجود دارند که یک تصویر سه بعدی را می توان بر روی یک شیء واقعی در نظر گرفت. این ادغام واقعیت ها به عنوان واقعیت افزوده شناخته شده است و بیشتر مورد بحث است.
اشکال اولیه از صفحه نمایش نصب شده روی صفحه نمایش (HMD) تصویر، یک تصویر را نشان داد که تغییری نکرد حتی اگر کاربر پوشاننده سر خود را تغییر دهد. اما نسخه های جدیدتر شامل دستگاه های ردیابی است که تغییرات در حرکت و جهت گیری را ثبت می کند که در تغییر در تصاویر منعکس می شود.

عینک واقعیت مجازی چگونه کار می کند؟

عینک واقعیت مجازی به طور فزاینده ای در حوزه های بازی و سرگرمی محبوب می شود. آنها سبک تر و راحت تر از صفحه نمایش اصلی نصب شده (HMD) می باشند و بسیاری از آنها دارای طیف وسیعی از دستگاه های تعاملی هستند.

نمونه هایی از این عینک ها شامل عینک های صوتی، تصویری و ردیابی سر است.

این عینک ها به شکل مشابهی با یک عینک 3D  رفتار می کنند که دو تصویر را نمایش می دهند. عینک های معمولی یک تصویر واحد را نشان می دهند، اما عینک واقعیت مجازی 3D  و مجازی حاوی لنزهای قطبی است که دو تصویر را نشان می دهد، برای هر چشم یکی. این تصاویر به نظر می رسد به یک توهم عمیق است که یک ویژگی خاص از محیط های CAVE است.