سی پی یو

مفهوم سی پی یو یک لیست از مجموعه عملیات دستوری است که سی پی یو آن ها را انجام می دهد. ممکن است این عملیات، جمع و تفریق دو عدد یا مقایسه و یا از این قبیل موارد باشد.

فرکانس کاری یک سی پی یو بیانگر سرعت سی پی یو است که یکی از ویژگی های کاربردی در کامپیوتر ها می باشد و از اهمیت زیادی برخوردار است به حدی که باعث شده آن را مغز کامپیوتر می دانند.

مدت زمان انجام کار ها توسط کامپیوتر به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین آن ها و یا مهم ترین آن ها سرعت سی پی یو، پردازشگر کامپیوتر می باشد. درون کامپیوتر ها، مدار های الکتریکی قرار گرفته که عمل پردازش به وسیله آن ها انجام می گیرد.

سرعت سی پی یو ها بر حسب مگاهرتز و یا گیگاهرتز سنجیده می شود و هرچه که این مقادیر بیشتر باشد به این معناست که پردازشگر سرعت بیشتری داشته و در نتیجه باعث سریع تر انجام شدن کارها می شود.

واحد پردازش مرکزی رایانه ها شامل دو بخش می باشد

۱. واحد محاسباتی ALU

عملیات ریاضی که در بالا به آن اشاره شد برای هر دستور توسط این واحد انجام می گیرد.

۲. واحد کنترلی  CU

این واحد دستورالعمل ها را اجرا نمی کند بلکه به جای آن، بخش های دیگر را به انجام این کار هدایت و کنترل می کند.

با توجه به کارایی کامپیوتر ها سی پی یو های مختلفی برای آن ها استفاده می شود. به عنوان مثال سی پی یو هایی که در ابر کامپیوتر ها (کامپیوتر هایی که برای سازمان های بزرگ استفاده می شوند) قرار می دهند با سی پی یو هایی که در کامپیوتر های کوچک و خانگی قرار می دهند تفاوت های بسیاری در سطح قدرت پردازش آن ها وجود دارد.

همچنین در سیستم واحد پردازش، از ریز پردازنده و پردازنده هایی استفاده می شود که هر کدام کارایی و دقت خاص خود را دارا می باشند.

از ریزپردازنده ها برای سیستم های پردازشی کوچک استفاده می کنند به این علت که از عهده این سیستم های کوچک به خوبی برمی آیند.

در واقع ریز پردازنده ها سرعت پردازش و امکانات کمتری نسبت به پردازنده ها دارند.